SCHETSEN, ILLUSTRATIES EN FLADDERS, OOK IK HEB WELEENS NIKS TE DOEN. EN ALS IK ME VERVEEL DAN BEN IK TOCH WEER IETS OF NIETS AAN HET MAKEN, EEN SCHETS, LOGO, FILMEN OF EEN MAF BEELDMERK AAN HET ONTWERPEN WAAR NIEMAND WAT AAN HEEFT.

 

VERDER ZAL IK LATER OOK WAT OUD WERK EN VERLOREN PITCH WERK TONEN OP DEZE PAGINA, WERK WAT HELAAS NOG NOOIT HET DRUKINKT HEEFT GEROKEN. MAAR ER ZIT OOK ZEKER WERK BIJ DIE MENSEN BLIJ HEBBEN GEMAAKT. SOMMIGE WERKEN GAAN TERUG NAAR HET JAAR 1999

PITCH 175 jaar diakonessenhuis DON'T KNOW WHY, BUT THE WINNER MADE SOME BAD SHIT

LOST PITCH JOPEN BEER 2012

CLICHÉS 2014

F R E E W O R K

 2016

F R E E W O R K

 2012

F R E E W O R K

 2001

F R E E W O R K

KICKED OUT CONCEPT JOPEN BEER 20013

F R E E W O R K

TYPO CITY SERIES 2016


MY ONE DOLLAR BILL DESIGN 2016

EDY PALMA LOGO DRAFTS

F R E E W O R K

2016

NO BUDGET 2015

P I T C H W O R K SECOND PLACE

2016

STARTUP WENT WRONG 2016